fredag 28 maj 2021

Om bokfyndet i Osby

Ett fynd av kyrkliga böcker i Osby har tydligen väckt viss uppmärksamhet, inte bara i Norra Skåne och i Sydsvenskan, utan även i riksmedia.

Jag är kanske luttrad, men alldeles imponerad av pressdramaturgin blir jag inte. Fynden som gjorts i Osby är intressanta, men de är snarare typiska än unika. Att hitta 1500-talsvolymer på kyrkvindarna är inte direkt vanligt, men heller inte särskilt uppseendeväckande, och att hitta handskrivet arkivmaterial är i det närmaste vardagsmat. Sannolikt finns liknande fynd att göra i var och varannan församling i hela Lunds stift.

Historien om hur böckerna stuvats undan och glömts bort är dessvärre också rätt typisk för hanteringen av det bokliga kulturarvet i Svenska kyrkans församlingar.

All heder dock åt kyrkvärden som gjorde fyndet och förstod dess värde, och åt församlingen som nu har börjat låta dokumentera böckerna och vidta åtgärder för deras fortsatta bevarande. Förhoppningsvis kan andra församlingar låta sig inspireras.  

Det verkligt intressanta med den 1500-talsvolym som nämns i artiklarna - Vor Herris Jesu Christi Pinis, Döds oc aerefulde opstandelsis historie (1575) - är för övrigt att det rör sig om en typ av brukslitteratur som vanligen slitits hårt under åren och som sällan bevaras till modern tid. Här tycks det dessutom röra sig om ett ovanligt välbevarat exemplar i originalband, med ett läsbart pärmexlibris. Det finns med andra ord goda chanser att den första ägaren kan identifieras.

Uppdatering 2021-06-06: Fyndet uppmärksammas idag även i SVT Skåne


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar