söndag 23 maj 2021

Databas över kyrkornas boksamlingar

Delar av resultatet från bokinventeringen i Linköpings stift har nu gjorts tillgängligt i en databas som byggts upp vid Linköpings universitetsbibliotek, och som går att hitta här:


Databasen är ännu under uppbyggnad, och det går än så länge inte att söka på exempelvis boktitlar. Inte heller har bildmaterialet lagts upp. Men, är man intresserad av att veta vilka kulturhistoriskt intressanta volymer som finns i den lokala församlingens ägo, så är det numera görligt.

Av säkerhetsskäl är alla uppgifter om placering borttagna ur databasen. Att en volym står registrerad på Knäckebröhults kyrka säger alltså inget om var eller ens i vilken byggnad boken finns. Ute i församlingarna hålls potentiellt värdefulla volymer inlåsta, och de exponeras inte annat än i godkända säkerhetsmontrar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar