måndag 12 februari 2018

Om anteckningars betydelse

Anteckningar i 1820 års skolordning: en källa till svensk undervisningshistoria
Ett exempel på att författningssamlingar, förordningar och kungörelser inte bör slängas rakt av, är ett exemplar av 1820 års skolordning, som återfinns bland böckerna i Dagsbergs kyrka. På titelsidan har någon ansvarig skrivit "Dagsberg och Krokek, för den Schole inrättning som där möjligen framgent kan blifva ..."

I all sin lakonism visar kommentaren att det i början av 1800-talet fanns planer på att inrätta skolor på den svenska landsbygden. Detta i sin tur visar på tydliga länkar mellan de lokala församlingarnas ambitioner för utbildningsväsendet, och den centralt genomdrivna folkskolereformen 1842, något som ofta glöms bort när den svenska skolans historia skrivs. Här är det uppenbarligen en skola, gemensam för socknarna söder och norr om Bråviken i Lösings härad, som har planlagts. Om planerna realiserats innan folkskolereformen drevs igenom är däremot inte klarlagt ännu. 

Planerna på en gemensam skola för Dagsberg på Vikbolandet och Krokek i södra Kolmården, visar också på att det fanns ett nära samarbete mellan socknarna i häradet, och de vittnar om de uppenbarligen täta kontakterna mellan bygderna söder och norr om Bråviken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar