måndag 8 november 2021

Om herr Joens bibliska anteckningar


Joen Petri Klints avbildning av vädersolarna över Stockholm 1535, ur 
Om the tekn och widunder, som föregingo thet lithurgiska owäsendet,
Linköpings stiftsbibliotek (Cod. Linc. N 28).

Kyrkoherde Joen Petri Klint i Östra Stenby (d. 1608), har för eftervärlden framför allt blivit känd för ett manuskript där han beskriver diverse järtecken som observerats, och som han kopplar till skeenden i sin samtid. Han har även författat en krönika över Gustav Vasas regering, där han bland annat lyckats åstadkomma en ofta reproducerad bild av Nils Dackes avhuggna huvud, utställt till allmän beskådan i Kalmar.

Klints avbildning av Nils Dackes huvud, ur
Den Swenska Krönika om k. Göstaffs Rigemente,
Kungliga biblioteket (Cod. Holm. D 31).

Mindre känt är att Klint också förde omfattande anteckningar i Östra Stenbys kyrkbibel. Bibeln har bevarats till idag, om än i något stympat skick, men som de flesta kyrkliga böcker som förvaras ute i församlingarna har den inte funnits med i några större bibliografier. Därmed har den varit mer eller mindre otillgänglig för forskning. Fram tills nu, vill säga.

Det var först genom Sofia Gustafssons forskningsarbete om Klint som bibeln kom att uppmärksammas, och nu har den, som en del av efterarbetet från bokinventeringarna i stiftet, digitaliserats i sin helhet vid Lunds universitetsbibliotek och gjorts tillgänglig via kulturarvsplattformen Alvin. Resultatet kan ses här.


Referenser:
Sofia Gustafsson, Järtecken: Joen Petri Klint och 1500-talets vidunderliga lutherdom, Nordic Academic Press, Lund 2018 
Håkan Håkansson, Vid tidens ände: om stormaktstidens vidunderliga drömvärld och en profet vid dess yttersta rand, Makadam, Göteborg 2014 
Martin Kjellgren, Taming the Prophets: Astrology, Orthodoxy and the Word of God in Early Modern Sweden, Sekel, Lund 2011 
Henrik Sandblad, De eskatologiska föreställningarna i Sverige under reformation och motreformation, Uppsala 1942

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar