onsdag 13 oktober 2021

En hälsning från renässansens Italien II

Ett enkelt 1600-talsband som gömt hemligheter.

I ett tidigare
inlägg har jag skrivit om två brev, skrivna på italienska vid sekelskiftet 1500, som återfanns i Lommaryds exemplar av 1614 års kyrkohandbok. Nu har jag låtit en italiensk språk- och litteraturvetare titta på mina bilder från inventeringen, och hon kan konstatera att det rör sig om två brev ställda till samma adressat, en präst eller befattningshavare vid ett italienskt kloster vid namn Baldo eller Ubaldo. Det ena brevet är skrivet av en 
"Gabriele ... fattore dell'Abbazia", det vill säga en bonde som brukar klosterjord, medan det andra brevet undertecknats av en "Jeronimus". Båda breven rör sannolikt ekonomiska eller andra praktiska förhållanden vid det aktuella klostret.

Men hur dessa brev hamnat i en 1600-talshandbok i en svensk landsbygdsförsamling är det fortfarande ingen som vet.

Den enda rimliga förklaring jag kan tänka mig är att breven - som är svårt fläckade av lim - kan ha använts som makulatur i en bok bunden i Italien någon gång under 1500-talet. Denna italienska bok har sedan på något sätt hamnat i Sverige, där den med tiden kan ha kasserats eller bundits om, varpå makulaturen tagits tillvara för att återanvändas av den svenske bokbindare som - sannolikt under andra hälften av 1600-talet - fick i uppdrag att binda in Lommaryds handbok. 

Dokumentation från restaureringen 1926.

När handboken sedan restaurerades på 1920-talet (se bild ovan) har sannolikt breven kommit i dagen och fått ligga kvar i bandet, till glädje för åtminstone mig själv. Om min gissning stämmer kan fyndet också betraktas som ytterligare en liten pusselbit till 1500- och 1600-talets bokhistoria och vår kunskap om det tidigmoderna bokhantverkets materiella villkor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar