söndag 11 mars 2018

Bevarat under ytan

Hebreisk text framträder under den trasiga ryggen på en samlingsvolym med Johannes Brenz homilier.
Även om äldre böcker nästan alltid är svårt märkta av långvarigt bruk så kan det tyckas förvånande att de ändå har bevarats intakta i så stor utsträckning som de faktiskt gjort.

Men papper gjort på lump tål betydligt större påfrestningar än vad många tror, och det hantverk som äldre tiders bokbindare bemästrade var ämnat att skydda och bevara texter under lång tid. Intressant nog skyddar och bevarar de ibland material på ett sätt som tryckarna och bokbindarna inte hade  tänkt sig.

Att medeltida pegamentmanuskript slaktades i samband med den svenska reformationen och användes som omslag till räkenskaper är väl känt; för tjugofem år sedan var dessa återupptäckta spillror av de medeltida biblioteken föremål för en uppmärksammad utställning på Medeltidsmuseet i Stockholm. Men att makulatur från äldre böcker också användes när nytryckta böcker skulle bindas är mindre känt. I motsats till pergamentomslagen är det materialet heller inte synligt under läderband och försättsblad.

Däremot kan det blottläggas om banden är skadade - som i fallet ovan som jag hittade vid inventeringen av ett kyrkoarkiv i södra Östergötland. På ett praktfullt, men illa åtgånget exemplar med predikningar av den inflytelserike tyske teologen Johannes Brenz har ryggen lossnat och blottlagt små fragment av handskriven hebreisk text, omsorgsfullt fästa mellan binden.
Eftersom boken saknar titelblad är det svårt att identifiera upplagan, men den är troligen tryckt och bunden någonstans i Tyskland under andra hälften av 1500-talet - bandet är ett typiskt renässansband med blindtrycksdekor. Av någon anledning har bokbindaren haft tillgång till ett hebreiskt manuskript som inte ansetts värt att ta till vara, och som har fått tjäna som makulatur för att ge ryggen stadga.

Vad där står? Inte den blekaste, eftersom mina kunskaper i hebreiska är mer eller mindre obefintliga. Men, den som kan läsa hebreiska borde kunna avkoda något och kanske identifiera vad det rör sig om för text.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar