fredag 7 januari 2022

Om Jonas Magnis bokanteckningar

I två tidigare inlägg har jag skrivit om det unika exemplar av Martin Luthers samlade verk, tryckt i Jena 1570, som dök upp vid inventeringen i Hults kyrka. Boken hade skänkts 1658 "till Testament" och evig åminnelse av Jonas Magni (1582-1659), som var en enkel bondpojke från Hult, men som kommit upp sig i världen och blivit kyrkoherde på Visingsö, och som av Per Brahe d.y. utsetts till prost över Visingsborgs grevskap. Förutom ett gåvobrev finns i boken omfattande självbiografiska anteckningar som ger en unik inblick i hur en svensk 1600-talspräst såg på sig själv och sin gärning, och hur han genom sin gåva manifesterade sin persona för eftervärlden.      

Nu har jag, i decembernumret 2021 av Historisk tidskrift, publicerat en kortare uppsats om fyndet, där jag undersöker volymens bakgrund, och där Jonas Magnis bokanteckningar finns transkriberade i sin helhet och därmed tillgängliggörs för forskning. Om någon händelsevis inte är prenumerant finns den sannolikt att få tag på via ett välförsett bibliotek.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar