fredag 19 mars 2021

Föreläsning om kyrkornas böcker

I arbetet med att följa upp bokinventeringarna i Linköpings stift, har jag fått i uppdrag att ta fram en föreläsning om projektets resultat och om hur det kunskapsunderlag om kyrkornas boksamlingar som tagits fram under inventeringen bör tillämpas ute i församlingarna. Resultatet finns nu ute på YouTube:   


Föreläsningen är främst riktad till anställda, ideella och förtroendevalda inom kyrkoorganisationen och fokuserar på den lokala hanteringen av boksamlingarna, men den kan även ses med behållning för alla med kultur- eller lokalhistoriska intressen, eller intresse för kulturarvsfrågor överhuvudtaget.    

1 kommentar: