onsdag 29 augusti 2018

Elegi över en avliden son

"Till Skeda kyrkia, ähr dänna boock för ett Monument och åminnelse, effter fordoms Wälacktadt och Wälbetrodd Haquinum Modolinum, wälbestält kögemästare widh Kongl. Maijtz Hoff i Stockholm, skänckt och förährat, af des gamble Fader, Ehrligh och Beskedeligh man, Måns i Moo, Pastore Petro Simonio L. Ao 1676. 28. Decembris."
Denna text står att läsa, prydligt präntad, i Skeda kyrkas exemplar av Osianders Then christelige kyrkiones historia, 1635.

Den Haquinus Modolinus som nämns är bondsonen Håkan Månsson Modolin som föddes i Skeda, studerade i Uppsala på 1660-talet och blev köksskrivare hos köksmästaren Per Larsson Lindeberg i Stockholm, där han avled i unga år 1675.
Boken är alltså en minnesgåva av Modolins far, Måns i Mo, till kyrkan i Skeda. Utöver den personliga tragedin, med en gammal fars sorg och de brustna förhoppningar som når oss över seklen, säger även texten något om social rörlighet under 1600-talet. Den säger något om böckernas plats och funktion, också inom bondeståndet, och den skvallrar om karriärvägar från den östgötska landsbygden, via patroner och utbildning, ända till en befattning vid det kungliga hovet i Stockholm - låt vara att den var tämligen blygsam.

Någonstans finns en diskrepans: minnestexten talar om Modolin som köksmästare, när andra källor omtalar honom som skrivare. Möjligen kan det bero på en felskrivning, eller kanske en misstolkning av kyrkoherde Petrus Simoni Löfgren (1627-91), som hållit i pennan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar