måndag 21 maj 2018

Minne från fädernejorden

"Denna Ps. Bok har Kyrkan genom utbyte mot en annan ... bekommit af förra kyrkovärden Carl Johan Petersson i Vara-Torp, sist före sin bortflytdning till n. amerika boende i Heda. Denna man war kyrkovärd ifrån år 1857 till år 1861. - wärderad af enhvar, som vet att värdera redlighet och sanning ... 1868. 19/8."

Anteckning i psalmbok, tryckt i Västerås 1845.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar